ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng dịch vụ của Công Ty TNHH Thương Mại AK Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo các điều khoản dịch vụ sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Mô Tả Dịch Vụ

Công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp sản phẩm quà tặng doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn vào tùy chỉnh sản phẩm, thiết kế sản phẩm, in ấn, đóng gói, và giao hàng.

3. Thanh Toán

3.1. Giá Cả: Giá cả và chi phí liên quan đến dịch vụ sẽ được thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng. Giá cả có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của dự án.

3.2. Thanh Toán: Khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ và kịp thời cho Công ty dựa trên hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến dự án. Các phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán sẽ được thỏa thuận cụ thể.

4. Bảo Mật và Quyền Sở Hữu

4.1. Bảo Mật: Công ty cam kết bảo mật thông tin liên quan đến khách hàng và dự án. Thông tin này sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

4.2. Quyền Sở Hữu: Công ty có quyền sở hữu tất cả các sản phẩm, thiết kế, và công nghệ liên quan đến dự án cho đến khi thanh toán đầy đủ được thực hiện bởi khách hàng.

5. Chấm Dứt Dịch Vụ

5.1. Chấm Dứt Bởi Khách Hàng: Khách hàng có quyền chấm dứt dịch vụ bất kỳ lúc nào, nhưng có thể phải tuân theo các điều khoản hợp đồng và thỏa thuận cụ thể liên quan đến việc chấm dứt.

5.2. Chấm Dứt Bởi Công Ty: Công ty có quyền chấm dứt dịch vụ nếu khách hàng vi phạm các điều khoản dịch vụ hoặc không thanh toán đầy đủ và kịp thời.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Công ty có quyền thay đổi điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào. Các thay đổi này sẽ được thông báo đến khách hàng qua email hoặc thông báo trên trang web của Công ty.